Clean Atlantic

Tackling Marine Litter in the Atlantic Area (EN)

CleanAtlantic Project aims to develop the tools to monitor, prevent and remove marine litter, to improve the managing systems of this problem and to make the stakeholders more concious of it. In order to archieve this goals and to create the protocols needed to clean the ocean, CleanAtlantic is working internationally on the pursue of data to monitor the marine litter and predict its circulation so it’ll be possible to eliminate.

A loita contra o lixo mariño na Área Atlántica (GAL)

O proxecto europeo CleanAtlantic pretende desenvolver as ferramentas para monitorizar, previr e retirar o lixo mariño, mellorar os sistemas de xestión do problema e facer aos accionistas conscientes deste. Para lograr os nosos obxectivos e crear os protocolos precisos para limpar o noso océano traballamos internacionalmente na busca de datos para monitorizar a basura mariña e predecir a súa circulación e así poder desfacernos dela.

La lucha contra la basura marina en el Espacio Atlántico (ES)

El proyecto europeo CleanAtlantic pretende desenvolver las herramientas para monitorizar, prevenir y retirar la basura marina, mejorar los sistemas de gestión del problema y hacer a los accionistas conscientes de él. Para lograr nuestros objetivos y crear los protocolos necesarios para limpiar nuestro océano trabajamos internacionalmente en la búsqueda de datos para así lograr monitorizar la basura marina y predecir su circulación para poder así deshacernos de ella.

English
Tipo de proyecto: 
Entidad financiadora: 
Investigador/a: 
URL información: 
Fecha inicio proyecto: 
September, 2017 to August, 2020
Go to top