Stakeholders

Patrocinador das Xornadas Mercado xusto? Mercado equitativo? O acceso a bens e servizos en condicións de igualdade, celebradas en Santiago de Compostela, os días 4-5, 11-12 de decembro de 2017 URL http://www.eiresearch.org/congreso/mercado-xusto-equitativo-decembro-2017

Go to top